midas CIM

 

桥梁概况与特点

       广东某大桥为一座预应力混凝土双塔斜拉桥,采用塔梁固结体系,主桥跨径为118m+270m+118m ,主塔桥面以上塔高70m,斜拉索采用中央双索面平行布置,共计 80对斜拉索。

     

  •                                                                       成桥效果图

主桥布置图(单位:mm

                                     

  •                                                         边跨节段划分图(单位:mm

1/2中跨节段划分图(单位:mm

       本桥混凝土箱梁采用悬臂现浇施工工艺,节段划分及斜拉索布置等与常规的采用悬臂现浇施工工艺的混凝土斜拉桥工程类似,因此本桥的建模思路和方法可应用于常规预应力混凝土斜拉桥的三维正向设计

midas CIM

Page 1 of 1